ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مسمومیت آبستنی در دام

مسمومیت آبستنی در دام ۱۳۹۶/۹/۲۲ 11:12:17 AM

مسمومیت آبستنی یا بیماری دوقلوزایی که فلج زایمان و یا کتوز نیز نام دارد یک عارضه متابولیکی است که به علت کاهش قند خون (هیپوگلایسمی) بوجود می‌آید.

عناوین اصلی