ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آشنایی با میازیس در دام

آشنایی با میازیس در دام ۱۳۹۶/۸/۱۴ 11:23:19 AM

به آلودگی اندام‌ها یا بافت‌های بدن حیوانات یا انسان با مراحل نوزادی مگس‌ها، میاز یا میازیس می‌گویند.

عناوین اصلی