ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Curly Coated Retriever

سگ کرلی کتد رتریور (Curly Coated Retriever)

سگ کرلی کتد رتریور (Curly Coated Retriever) ۱۳۹۶/۸/۴ 12:33:59 PM

سگ رتریور موفرفری یا کرلی کتد رتریور (Curly Coated Retriever) سگی است بزرگ جثه، سرسخت با پوشش خارجی موجدار. باوفا، مشتاق برای خشنود نمودن صاحبش،‌ مقرور و با اعتماد بنفس است.

عناوین اصلی