• اسب نژاد باشکیر (Bashkir horse)

    اسب نژاد باشکیر

    اسب کوچک نژاد باشکیر (Bashkir horse) متعلق به دامنه‌های جنوبی کوهستان اورال است و نام خود را از منطقه باشکیرسکی یعنی محل نگهداری این گله‌ها گرفته است. این اسب هم برای یراق‌بندی و مالبندی و هم برای سواری مناسب است.

عناوین اصلی