• ایدز در گربه ها (FIV)

    ایدز در گربه‌ها FIV

    ویروس ایدز گربه‌سانان یا Feline immune deficiency virus از خانواده لنتی ویروس‌ها (ویروس‌های آهسته رشد) و عامل یک بیماری مهم در گربه‌هاست.

عناوین اصلی