• آلودگی 75درصد عسل های دنیا به آفت کش

    آلودگی 75درصد عسل‌های دنیا به آفت‌کش

    براساس تحقیقات و آزمایشات دانشگاه داندی(dundee) هلند روی نمونه عسل‌هایی از سراسر دنیا مشخص شد که 75‌درصد عسل موجود در دنیا به آفت‌کش آلوده هستند که جمعیت زنبورها را به شدت تهدید می‌کند.

عناوین اصلی