• ماهی گلدفیش رنچو (Ranchu Goldfish)

    ماهی گلدفیش رنچو

    ماهی گلدفیش رنچو (Ranchu Goldfish) نوع محبوب گلدفیش در ژاپن است و شباهت ظاهری زیادی به گلدفیش کله‌شیری دارد. در مقایسه با کله‌شیری، قوس پشتی رانچوها بیشتر است و دم کوتاه‌تری دارد.

عناوین اصلی