ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پادزهر

سرنوشت مارهای سمی «موسسه رازی»

سرنوشت مارهای سمی «موسسه رازی» ۱۳۹۶/۶/۳۰ 11:45:50 AM

دسته دسته مارهای سمی در کوره‌های بزرگ موسسه رازی می‌سوزند. نسل‌کشی این‌بار برای مارهایی رقم می‌خورد که قرار است در خدمت ساخت پادزهر برای کشور باشند

عناوین اصلی