• هدف از جیره نویسی غذای آبزیان

  هدف از جیره‌نویسی غذای آبزیان

  جیره ایده‌آل جیره‌ای است که حداقل قیمت را داشته باشد و با آن حداکثر تولید به دست آید. یک جیره گران قیمت ممکن است حداکثر تولید را موجب شود، ولی با آن قیمت جیره به ازای هر واحد تولید ممکن است اقتصادی نباشد.

 • کاربرد اسیدهای آلی و نمک آنها در پرورش آبزیان (بخش سوم)

  اسیدهای آلی در جیره غذایی آبزیان

  در این قسمت مقاله به بررسی اسیدهای آلی در جیره غذایی حیوانات، آثار آن در خوراک، نقش اسیدهای آلی در روده‌ها و نقش آنها در متابولیسم حیوان می‌پردازیم.

 • روش های تغذیه آبزیان (بخش اول)

  تغذیه آبزیان

  در سیستم پرورشی، برای دستیابی به حداکثر رشد و بهترین کارآیی غذایی از یک جیره خاص، عواملی همچون روش‌های به کار گرفته شده در تغذیه، میزان غذادهی، توالی غذادهی و روشهای غذادهی از اهمیت فوق‌العاده برخوردارند.

 • آماده سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی

  آماده‌سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی

  آماده‌سازی و کوددهی استخرها در پرورش ماهی در دوره‌های مختلف رشد ماهی‌ها شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به ترتیب با روش‌های آماده‌سازی و حاصلخیز کردن استخر نوزادگاه تا استخرهای پرواربندی آشنا می‌شویم.

 • آماده سازی خوراک آبزیان

  آماده‌سازی خوراک آبزیان

  در پرورش ماهی به شیوه صنعتی استفاده از جیره مناسب و غنی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی آماده‌سازی و پلت کردن خوراک آبزیان می‌پردازیم.

 • مدیریت تغذیه ماهیان گرم آبی

  تغذیه کپور ماهی

  در این مقاله به بررسی عوامل مهمی که در تغذیه و پرورش ماهیان گرم‌آبی (کپور ماهیان) می‌پردازیم.

 • مدیریت تغذیه ماهیان سرد آبی

  پرورش ماهی سردآبی قزل آلا

  در این مقاله به بررسی عواملی که در رشد بهتر ماهیان سردآبی تأثیرگذار هستند، می‌پردازیم.

 • اشکال مختلف غذای آبزیان

  اشکال مختلف غذای آبزیان

  غذای آبزیان به اشکال مختلف و در اندازه‌های متفاوت یافت می‌شود که باتوجه به نوع و سن ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • احتیاجات غذایی آبزیان

  احتیاجات غذایی آبزیان

  متخصصین پرورش ماهی باید علاوه بر آشنایی کامل به احتیاجات انواع مختلف گونه‌های آبزی، از آنالیز مواد خوراکی نیز آگاهی داشته باشند تا بتوانند جیره‌هائی متناسب با احتیاجات آبزیان تنظیم نمایند.

عناوین اصلی