• اسب نژاد موستانگ (mustang horse)

  اسب نژاد موستانگ

  اسب نژاد موستانگ (mustang horse) اسب وحشی آمریکای شمالی از نوادگان اسب‌هایی است که توسط فاتحان قرن شانزدهم به آمریکا آورده شدند. امروزه نیز با توجه به کاهش قابل توجه این اسب‌ها تعداد کم ‌در علفزارها وجود دارند.

 • اسب تنسی واکینگ (Tennessee Walking Horse)

  اسب تنسی واکینگ

  منشا اسب نژاد تنسی واکینگ (Tennessee Walking Horse) به اسب ناراگانست پیسر برمی‌گردد و مانند اسب‌های سدل برد و میسوری فوکس تروتر به عنوان اسب سوارکاری پرورش یافته است.

 • اسب نژاد میسوری فوکس تروتر (Missouri Fox Trotter)

  اسب نژاد میسوری فوکس تروتر

  هرچند که تا سال 1948 میلادی کتاب اسب‌های نر برای نژاد میسوری فوکس تروتر (Missouri Fox Trotter) وجود نداشت ولی این نژاد در اوایل قرن نوزدهم به خوبی تکامل پیدا کرد.

 • اسب نژاد استاندارد برد (standardbred horse)

  اسب نژاد استاندارد برد

  اسب نژاد استاندارد برد آمریکایی (American standardbred) برای مسابقه مالبندی استفاده می‌شود و اسب تروبرد انگلیسی برای مسابقات سوارکاری با مانع و کورس بدون مانع می‌باشد.

 • اسب نژاد سدل برد (american saddlebred)

  اسب نژاد سدل برد

  اسب نژاد سدل برد (american saddlebred) که قبلاً کنتاکی سدر نامیده می‌شد اسبی زیبا و ظریف بود که در اوایل قرن نوزده توسط مهاجران در ایالت‌های جنوبی آمریکای شمالی پرورش یافت.

 • اسب نژاد کوارتر (american quarter horse)

  اسب نژاد کوارتر

  اسب نژاد کوارتر (american quarter horse) نژادی آمریکایی است و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است.

 • اسب نژاد مورگان (Morgan horse)

  اسب مورگان

  اسب نژاد مورگان (Morgan horse) آمریکایی نژادی غیرمعمول است چون جد آن یک اسب نر به نام جاستین مورگان می‌باشد. که به طرز خارق‌العاده‌ای کوچک بوده و فقط 142 سانتی‌متر ارتفاع دارد ولی در رقابت‌های بارکشی، مسابقات با زین و مالبندی برتری دارد.

عناوین اصلی