ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

SILKIE FOWL

مرغ و خروس نژاد ابریشمی یا سیلکی (SILKIE FOWL)

مرغ و خروس نژاد ابریشمی یا سیلکی (SILKIE FOWL) ۱۳۹۶/۵/۲۷ 11:45:54 AM

منشأ مرغ و خروس نژاد ابریشمی (سیلکی) کشور چین می‌باشد. این نژاد آسیایی از دسته مرغ و خروس‌های زینتی به شمار می‌روند. دارای جثه متوسط و واجد پرهایی با فرم خاص به سان الیاف ابریشم و مویی مانند می‌باشد.

عناوین اصلی