• مرغ و خروس نژاد ابریشمی یا سیلکی (SILKIE FOWL)

    مرغ و خروس نژاد ابریشمی یا سیلکی

    منشأ مرغ و خروس نژاد ابریشمی (سیلکی) کشور چین می‌باشد. این نژاد آسیایی از دسته مرغ و خروس‌های زینتی به شمار می‌روند. دارای جثه متوسط و واجد پرهایی با فرم خاص به سان الیاف ابریشم و مویی مانند می‌باشد.

عناوین اصلی