ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

صید میگو

کشتی های چینی میگوی ایرانی را تهدید می کنند

کشتی های چینی میگوی ایرانی را تهدید می کنند ۱۳۹۶/۵/۱۱ 3:14:22 PM

میگوی ایرانی در دنیا مشتریان زیادی دارد و یکی از محصولاتی صادراتی کشور است؛ با این حال، مدتی است که نسل این محصول صادراتی باارزش توسط کشتی‌های صنعتی کف‌روب چینی، تهدید می‌شود.

عناوین اصلی