• Dairy and Fattening Cattle

  طبقه بندی و نژادهای گاو شیری و پرواری

  طبقه بندی و نژادهای گاو شیری و پرواری

  در پرورش گاو شیری و پرواری ابتدا باید با طبقه‌بندی و نژادها و گونه‌های مختلف گاوها آشنا شویم.

 • Beef Cattle

  گاوهای نژاد گوشتی

  گاوهای نژاد گوشتی

  شرح خلاصه‌ای از مشخصات عمده نژادهای مطرح گاوهای گوشتی یا پرواری در جهان در این بخش آمده است.

 • Dairy Breeds

  گاوهای نژاد شیری

  گاوهای نژاد شیری

  عمده گاوهای نژاد شیری در جهان شامل موارد زیر هستند.

 • گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental)

  گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه

  منشأ گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) کشور سوئیس بوده و دلیل پرورش آن به صرفه بودن در شرایط اقتصادی می‌باشد و با دادن کمترین علوفه و مواد کنسانتره بیشترین شیر و گوشت را به شما می‌دهد.

 • گاو نژاد هلشتاین (holstein)

  گاو نژاد هلشتاین

  مرکز پرورش گاو نژاد هلشتاین (holstein) استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیرترین نژادهای دنیا به شمار می‌آید.

 • گاو نژاد گرنزی (guernsey)

  گاو نژاد گرنزی

  موطن گاو نژاد گرنزی (guernsey) از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامت‌های سفید رنگ روی بدن، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد شیری می‌باشد.

 • گاو براون سوئیس (Brown swiss)

  گاو براون سوئیس

  منشاء گاو براون سوئیس (Brown swiss) از کشور سویس بوده و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین نژادهای شیری می‌باشد. این نژاد در آلپ توسعه یافته و عقیده بر این است که هیچ نژاد خارجی دراین توسعه نقش نداشته است.

 • گاو نژاد ایر شایر (Ayrshire)

  گاو نژاد ایر شایر

  موطن اصلی گاو نژاد ایر شایر از استان ایر در اسکاتلند می‌باشد که در طی قرن هجدهم توسعه یافته است. به دلیل شرایط محیطی نژاد ایرشایر کاملاً مقاوم است. اندازه گاوها نسبتاً کوچک است.

 • گاو نژاد ماری گری (Murray Grey)

  گاو نژاد ماری گری

  منشأ گاو نژاد ماری گری (Murray Grey) نیز استرالیا است و در منطقه‌ای واقع در دره رودخانه ماری بوجود آمده است.

 • گاو نژاد درات ماستر (Droughtmaster)

  گاو نژاد درات ماستر

  گاو نژاد درات ماستر (Droughtmaster) در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارد.

 • گاو نژاد برانگوس (Brangus)

  گاو نژاد برانگوس

  گاو نژاد برانگوس (Brangus) از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است.

 • گاو نژاد براهمن (Brahman)

  گاو نژاد براهمن

  گاو نژاد براهمن (Brahman) در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است.

 • گاو نژاد سیمنتال (Simmental)

  گاو نژاد سیمنتال

  منشأ گاو نژاد سیمنتال (Simmental) از دره سیمن در کشور سوئیس است و به همه کشورهای مجاور یافته است.

 • گاو شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Shorthorn and polled Shorthorn)

  گاو شورت هورن (Shorthorn)

  گاو شورت هورن

  منشأ گاو شورت هورن (Shorthorn) از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می‌شوند. شاخ این گاوها کوتاه است.

 • گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou)

  گاو نژاد ماین آنجو

  منشأ گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) کشور فرانسه می‌باشد. ماین آنجو حاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است.

عناوین اصلی