ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Tripanozoma

انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی

انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی ۱۳۹۶/۳/۳۰ 10:31:42 AM

انگل تریپانوزوما سرده‌ای شاخص از‌trypanosome ها است. گونه‌های مختلفی از این سرده وجود دارد که مهره‌داران متفاوتی از جمله انسان را آلوده می‌کند.

عناوین اصلی