• رشد موفقیت آمیز جنین بره در رحم مصنوعی

    رشد موفقیت آمیز جنین بره در رحم مصنوعی

    جنین‌های بره چهار هفته را در رحم مصنوعی سپری کرده و به‌طور طبیعی رشد کردند، انسان می‌تواند بعدی باشد.

  • تکنیک انتقال جنین در گاو

    عمل انتقال جنین (ET) برای اولین بار حدود 55 سال پیش با موفقیت بر روی گاو ها انجام گرفت. عمل انتقال جنین صرفاً بر روی گاوهای ماده صورت می‌گیرد.

عناوین اصلی