ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل

مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل ۱۳۹۹/۳/۳۱ 11:59:11 AM

صنعت پرورش زنبورعسل دنیا توسط دو عامل بسیار مهم، یعنی جرب‌های Varroa و زنبورهای Africanized مورد تهاجم قرار گرفتند. ولی با انجام اصول اصلاح نژاد، مشکلات ناشی از این عوامل به‌طور کلی حل شد.

بیماری واروآزیس در زنبورعسل

بیماری واروآزیس در زنبورعسل ۱۳۹۶/۳/۱۶ 1:33:14 PM

بیماری واروآزیس در حال حاضر، مهمترین و احتمالاً گسترده‌ترین آلودگی انگلی به شمار می‌آید. عامل بیماری کنه‌ای بنام واروآ جاکوبسونی می‌باشد. این انگل با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.

عناوین اصلی