• علل باکتریایی سقط جنین

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریا مونوسیتوژنز باکتری گرم مثبت، غیر اسید فاست و میله‌ای کوتاه به‌صورت مستقیم و یا کمی خمیده می‌باشد. این باکتری در طبیعت بر روی علوفه و گیاهان، خاک، شیر و مدفوع فراوان است.

 • لیستریوز یا بیماری سیلو

  لیستریوز

  عامل لیستریوز یا بیماری سیلو باکتری است بنام لیستریا منوسیتوژن. در این بیماری منوسیتهای خون افزایش می‌یابند. لیستریا دارای خاصیت آلوده‌کنندگی زیاد و بیماری‌زائی کمی است و قبل از کاهش مقاومت بدن نمی‌تواند به آسانی ایجاد بیماری نماید.

عناوین اصلی