• عمل حنجره سگ برای جلوگیری از پارس کردن

    عمل حنجره سگ برای جلوگیری از پارس کردن

    سگ‌هایی که تارهای صوتی‌شان قطع شده است صدایی گرفته و ناخوشایند تولید می‌کنند. گوش کردن به صدای آنها بسیار غم‌انگیز و دردناک است.

  • چطور سگ را از واق زدن زیاد باز داریم؟

    پارس کردن سگ

    بطور کلی بهترین راه برای جلوگیری از واق واق سگ‌ها، این است که تا می‌توانید آنها را خسته کنید. سگ‌هایی که روزانه چند ساعت ورزش می‌کنند در برابر چیزهایی بی‌اهمیت مثل رهگذرها و یا صداهایی که از بیرون می‌آید واق واق نمی‌کنند.

عناوین اصلی