ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

استرس گرمایی در مرغداری ها (بخش اول)

استرس گرمایی در مرغداری ها (بخش اول) ۱۳۹۷/۵/۲۴ 9:53:18 AM

مرغ‌ها برای سر کردن با دمای بالاتر از سطح تحمل خود واکنش‌های رفتاری و متابولیکی نشان می‌دهند. پیامد استرس گرمایی، کاهش تولید و بیماری و گاهی تلفات گسترده است.

کیفیت هوای شبانه در مرغداری

کیفیت هوای شبانه در مرغداری ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ 11:17:33 AM

برای این که بتوانیم از بیمار شدن مرغ‌ها در فصل‌های سرد جلوگیری کنیم می‌باید کیفیت هوای سالن‌ها را خوب نگهداریم. یکی از مهمترین نکات، رساندن سطح آمونیاک به کمترین، در سالن‌ها است.

عناوین اصلی