ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

قصاب جاعل مهر دامپزشکی به 11 سال زندان محکوم شد

قصاب جاعل مهر دامپزشکی به 11 سال زندان محکوم شد ۱۳۹۵/۱۰/۸ 2:25:28 PM

«دکتر ولی‌الله جغتایی» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار گفت: با اعمال تغییرات محرمانه جزئی در مهر مخصوص دامپزشکی، در بازدید اخیر از این واحد قصابی متخلف جعل مهر قطعی شد.

عناوین اصلی