ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کویی هرپس

بیماری های ماهیان گرمابی

بیماری های ماهیان گرمابی ۱۳۹۵/۹/۲۴ 9:45:46 AM

بیماری‌های ماهیان گرمابی شامل دو دسته بیماری‌های ویروسی و بیماری‌های باکتریایی هستند که در این مقاله به آنها می‌پردازیم.

عناوین اصلی