• ماهی سیکلید ماکرو زرد (Lab Electric Yellow African Cichlid)

    سیکلید ماکرو زرد

    ماهی سیکلید ماکرو زرد (Lab Electric Yellow African Cichlid) با نام سیکلید الکتریکی زرد نیز شناخته می‌شود. این اسم عجیب به علت رنگ زرد براق این ماهی انتخاب شده است. این ماهی در آب‌های دریاچه مالاوی زندگی می‌کند.

عناوین اصلی