• ماهی سیکلید فرونتوزا (Frontosa African Cichlid)

    سیکلید فرونتوزا

    زیستگاه سیکلید فرونتوزا (Frontosa African Cichlid) دریاچه تانگانیکا در زامبیا است. این ماهی با برجستگی غده مانندی که بر روی سر خود دارد قابل تشخیص است.

عناوین اصلی