• بیماری ازتوریا (azoturia) در اسب

    azoturia

    ازتوریا (azoturia) بیماری است که علت اصلی آن شناخته نشده است. حساسیت زیاد، عرق کردن و تنفس سریع ناگهان ظاهر می‌شود. لنگش سریعاً پیشرفت کرده و به وضعی می‌رسد که اسب روی زمین می‌نشیند.

عناوین اصلی