ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گوسفند عربی

گوسفند عربی

گوسفند عربی ۱۳۹۵/۹/۹ 9:46:00 AM

گوسفند نژاد عربی از نظر پراکندگی، بومی حاشیه غربی و جنوبی منطقه خوزستان است. برخی از محققین عقیده دارند گوسفند آواسی در حقیقت همان گوسفند اهوازی یا عربی می‌باشد.

عناوین اصلی