• شیر ایرانی یا شیر هندی؟

    شیر ایرانی

    کاوه فیض اللهی سردبیر فصلنامه پاژن گفت: ظرفیت محیط زیست در قرن 21 پایین آمده است، در ایران هم در 30 سال اخیر ما 90‌درصد ظرفیت محیط زیست خود را از دست داده‌ایم، اگر قرار باشد حیوانات منقرض شده دوباره زندگی کنند باید ظرفیت محیط زیست را افزایش دهیم.

عناوین اصلی