ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ آلاسکن مالاموت (Alaskan Malamute)

سگ آلاسکن مالاموت (Alaskan Malamute) ۱۳۹۵/۸/۲۲ 10:32:47 AM

سگ آلاسکن مالاموت (Alaskan Malamute) سگی است بزرگ جثه از نواحی شمالی که دارای ساختار فیزیکی ایده‌آل، جثه سنگین وزن و نیرومند، صورت پهن و در مجموع سیمای بسیار زیبایی است.

عناوین اصلی