• ماهی سیکلید امپراتور (Emperor Cichlid)

    سیکلید امپراتور

    ماهی سیکلید امپراتور (Emperor Cichlid) که با نام سیکلید غول‌پیکر نیز شناخته می‌شود، بومی دریاچه تانگانیکا در قاره آفریقا است. علت نامگذاری این ماهی رشد قابل توجه آن نسبت به سایر سیکلید‌ها است.

عناوین اصلی