ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Julie Cichlid

ماهی سیکلید جولی (Julie Cichlid)

ماهی سیکلید جولی (Julie Cichlid) ۱۳۹۵/۸/۱۸ 11:21:48 AM

ماهی سیکلید جولی از جمله ماهیان دریاچه‌ی تانگانیکا در جنوب آفریقا است. این ماهی مانند سایر گونه‌های سیکلید ماهی‌ای مهاجم است و توصیه می‌شود که با سایر سیکلیدهای دریاچه‌ی تانگانیکا نگهداری شود.

عناوین اصلی