• ماهی سیکلید دوبوسی (tropheus duboisi)

    ماهی سیکلید دوبوسی

    ماهی سیکلید دوبوسی (tropheus duboisi) بومی دریاچه تانگانیکا در آفریقا است. ماهی‌های بالغ دارای پوستی سیاه همراه با یک نوار زرد در میان آن هستند.

عناوین اصلی