ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کرم ابریشم

راهنمای پرورش کرم ابریشم

راهنمای پرورش کرم ابریشم ۱۳۹۴/۶/۳۰ 4:31:49 PM

نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم و تولید فرآورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیتهای جانبی است که درکنار فعالیتهای اصلی کشاورزان هرمنطقه می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاً مناسبی را برای روستانشینان فراهم نماید.

عناوین اصلی