• سگ نژاد آلابای (Alabai)

    سگ نژاد آلابای

    سگ نژاد آلابای (Alabai) سفیدرنگ نگهبان مجهزشده به قدرت ذاتی در نگهبانی و عضلات قوی و نیرومند. پوشش مضاعف سفید رنگ، کوتاه و با طول متوسط دارد.

عناوین اصلی