ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ نگهبان

سگ نژاد کوواز (Kuvasz)

سگ نژاد کوواز (Kuvasz) ۱۳۹۷/۵/۱۰ 1:39:48 PM

سگ نژاد کوواز (Kuvasz) سگی است نترس و شجاع. این نژاد ذاتاً جهت چوپانی و نگهبانی از گله پرورش داده شده لذا غریزه حفظ قلمرو و محافظت در آنها شدید است.

سگ کمندور (Komondor)

سگ کمندور (Komondor) ۱۳۹۷/۲/۲۹ 1:22:10 PM

سگ کمندور جثه بسیار بزرگی دارد و بدنش را موهای بلند و مجعدی به طول 20-27 س.م فرا گرفته و رنگ پوشش آن همیشه سفید می‌باشد. کمندور سگی جدی، هوشیار و مورد اعتماد است.

سگ نژاد آلابای (Alabai)

سگ نژاد  آلابای (Alabai) ۱۳۹۵/۸/۸ 2:00:36 PM

سگ نژاد آلابای (Alabai) سفیدرنگ نگهبان مجهزشده به قدرت ذاتی در نگهبانی و عضلات قوی و نیرومند. پوشش مضاعف سفید رنگ، کوتاه و با طول متوسط دارد.

عناوین اصلی