• بتائین در خدمت تغذیه میگو

  بتائین در خدمت تغذیه میگو

  در این بخش از مقاله به بررسی نقش بتائین در پرورش میگو خواهیم پرداخت.

 • آشنایی با پرورش میگو

  آشنایی با پرورش میگو

  در حال حاضر پرورش میگوی ایران در استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و در یکی دو سال اخیر در استان گلستان در استخرهای خاکی، انجام می‌شود.

 • هدف از جیره نویسی غذای آبزیان

  هدف از جیره‌نویسی غذای آبزیان

  جیره ایده‌آل جیره‌ای است که حداقل قیمت را داشته باشد و با آن حداکثر تولید به دست آید. یک جیره گران قیمت ممکن است حداکثر تولید را موجب شود، ولی با آن قیمت جیره به ازای هر واحد تولید ممکن است اقتصادی نباشد.

 • روش های تغذیه آبزیان (بخش اول)

  تغذیه آبزیان

  در سیستم پرورشی، برای دستیابی به حداکثر رشد و بهترین کارآیی غذایی از یک جیره خاص، عواملی همچون روش‌های به کار گرفته شده در تغذیه، میزان غذادهی، توالی غذادهی و روشهای غذادهی از اهمیت فوق‌العاده برخوردارند.

 • مدیریت تغذیه میگوها

  مدیریت تغذیه میگوها

  انتخاب دقیق یک غذای باکیفیت و مدیریت آن برای کنترل ضریب تبدیل غذا (FCR) در پرورش میگو خیلی مهم است. کیفیت غذای میگو و استراتژی غذادهی برای رشد خوب و تولید بالا بسیار اهمیت دارد.

عناوین اصلی