• فاکتورهای موثر بر کیفیت آب و نقش آن در بهبود عملکرد گله های مرغ گوشتی

  فاکتورهای موثر بر کیفیت آب

  آب مهمترین و کلیدی‌ترین ماده مغذی برای دستیابی به بهترین عملکرد در گله‌های مرغ گوشتی است. کیفیت آب به عوامل متعدد فیزیکی شیمیایی و میکروبی بستگی دارد.

 • حل مشکلات کیفیت آب در مرغداری

  حل مشکلات کیفیت آب در مرغداری

  آب، حیاتی‌ترین ماده مغذی پرندگان است. با این همه، مرغداران گمان می‌کنند که کیفیت آب خود به خود خوب است و رسیدگی به آن را دست‌کم می‌گیرند. فراهم بودن آب پاکیزه، و با مواد مورد نیاز، روی عملکرد مرغ‌ها اثر می‌گذارد.

 • سیستم آبرسانی مرغداری را چگونه پاکیزه کنیم؟!

  سیستم آبرسانی مرغداری را چگونه پاکیزه کنیم؟!

  بایوفیلم درون لوله‌های آبرسانی تشکیل می‌شود، و زدودن مرتب آن برای جلوگیری از کاهش جریان آب در لوله‌ها، و برای جلوگیری از آلودگی آب آشامیدنی مرغ‌ها، ضرورت دارد.

 • مدیریت آب در گله های طیور گوشتی

  مدیریت آب در گله های طیور گوشتی

  مدیریت آب یکی از حیاتی‌ترین ترکیب و موضوع در گله‌های گوشتی دارای عملکرد بالا است. جوجه‌ها در سنین جوانی خوراک بیشتری می‌خورند و نسبت به پیشینیان‌شان بسیار پربازده‌تر شده‌اند.

 • آب آشامیدنی مرغ ها (بخش نخست)

  آب آشامیدنی مرغ‌ها

  آب، یک ماده غذایی بسیار مهم است که تا هنگامی که یک مشکل جدی برای مرغداری پیش نیامده است به اندازه کافی به آن توجه نمی‌شود.

 • بهداشت آب آشامیدنی مرغ ها

  بهداشت آب آشامیدنی مرغ‌ها

  آب آشامیدنی، مواد مغذی را به درون بدن می‌برد و روند هضم را مشخص می‌کند، دمای درونی بدن را تنظیم می‌نماید، مواد سمی را می‌زداید، و پشتیبان تندرستی بدن جانوران است. بنابراین کیفیت آب آشامیدنی نقش بسزایی در پرورش طیور دارد.

 • اهمیت پاکیزگی آب نوشیدنی مرغ ها

  اهمیت پاکیزگی آب نوشیدنی مرغ‌ها

  در خطوط آبرسانی، یا در آب جاری، که هیچ یا بسیار اندک، از مواد ضدعفونی‌کننده وجود ندارد، بایوفیلم تشکیل می‌شود، حتی اگر آب نوشیدنی پاکیزه باشد.

 • کیفیت، کمیت، آلودگی شیمیایی، آلودگی بیماری‌زاها

  آب آشامیدنی گله مرغداری

  آب آشامیدنی گله مرغداری

  بدون آب زندگی نخواهد بود، اما آنچه که ما معمولاً از نظر دور می‌داریم، این است که آبی که کیفیت آن ضعیف باشد تأثیر منفی روی عملکرد گله می‌گذارد، به ویژه در گرمای هوا، و هنگامی که مرغ‌ها در خطر استرس گرمایی نیز قرار دارند.

 • پاکیزگی، و تأمین آب سالم، کلید سودآوری گله

   پاکیزگی، و تأمین آب سالم، کلید سودآوری گله

  هر مرغداری، چه کوچک و چه بزرگ، برای رسیدن به سودآوری و ادامه آن، می‌یابد بتواند مرغ‌های سالم پرورش دهد، و پرورش مرغ‌های سالم نیازمند رعایت پاکیزگی در همه بخش‌های مرغداری به عنوان بخشی از برنامه بایوسکیوریتی مرغداری است.

 • مدیریت آب در مرغداری ها

  مدیریت آب در مرغداری‌ها

  کمبود آب در بسیاری از نقاط جهان، فشار فزاینده‌ای روی صنایعی مانند مرغداری، که مصرف آب در آنها بالا است گذاشته است تا از آبی که در دسترس آنها قرار دارد با بیشترین صرفه‌جویی ممکن استفاده کنند.

 • آب مصرفی در پرورش جوجه های گوشتی

  آب مصرفی در پرورش جوجه‌های گوشتی

  از جمله فاکتورهای بسیار مؤثر در موفقیت دوره پرورش شما «کیفیت آب» در اختیار پرنده است. آب به مقدار 2 برابر دان در جوجه‌های گوشتی مصرف می‌شود و به همین سبب حائز اهمیت می‌باشد.

 • آب و جیره غذایی مناسب طیور

  آب و جیره غذایی مناسب طیور

  مصرف آب سالم در مرغداری‌ها بسیار خائز اهمیت است، همچنین 60 تا 65 درصد هزینه‌های یک مرغداری را جیره غذایی تشکیل می‌دهد که ترکیب مواد آن نیز به مطالعات زیادی نیاز دارد.

 • تاثیر عفونت و کمبود آب بدن در کیفیت جوجه ها (بخش دوم)

  کمبود آب در مرغداری

  شاید رایج‌ترین مشکل شناخته شده جوجه‌ها کم آبی بدن باشد. کم‌آبی جوجه‌ها را می‌توان به آسانی مشاهده کرد. جوجه‌هایی که دچار کم‌آبی شده باشند ریزتر هستند. ساق پای نازک و خشک دارند.

 • از اهمیت کیفیت آب برای مرغ ها آگاه هستید؟

  کیفیت آب نوشیدنی مرغ

  آب، مهمترین ماده غذایی برای مرغ‌ها است. با این که ضرورت فراهم بودن آب کافی، و در دسترس بودن آسان آن برای مرغ‌ها به خوبی دانسته شده است، اما به تأثیر کیفیت آب در عملکرد مرغ‌ها، در بسیاری از مرغداری‌ها اهمیت به سزایی داده نمی‌شود.

 • واکسیناسیون طیور در آب اشامیدنی

  استفاده از سیستم آب‌خوری به عنوان یکی از معمول‌ترین روش‌های تجویز واکسن‌های زنده شناخته شده‌است.

عناوین اصلی