ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

حل مشکلات کیفیت آب در مرغداری

حل مشکلات کیفیت آب در مرغداری ۱۳۹۹/۶/۲۲ 12:21:14 PM

آب، حیاتی‌ترین ماده مغذی پرندگان است. با این همه، مرغداران گمان می‌کنند که کیفیت آب خود به خود خوب است و رسیدگی به آن را دست‌کم می‌گیرند. فراهم بودن آب پاکیزه، و با مواد مورد نیاز، روی عملکرد مرغ‌ها اثر می‌گذارد.

مدیریت آب در گله های طیور گوشتی

مدیریت آب در گله های طیور گوشتی ۱۳۹۹/۴/۲ 2:49:22 PM

مدیریت آب یکی از حیاتی‌ترین ترکیب و موضوع در گله‌های گوشتی دارای عملکرد بالا است. جوجه‌ها در سنین جوانی خوراک بیشتری می‌خورند و نسبت به پیشینیان‌شان بسیار پربازده‌تر شده‌اند.

آب آشامیدنی مرغ ها (بخش نخست)

آب آشامیدنی مرغ ها (بخش نخست) ۱۳۹۸/۸/۲ 10:06:13 AM

آب، یک ماده غذایی بسیار مهم است که تا هنگامی که یک مشکل جدی برای مرغداری پیش نیامده است به اندازه کافی به آن توجه نمی‌شود.

بهداشت آب آشامیدنی مرغ ها

بهداشت آب آشامیدنی مرغ ها ۱۳۹۸/۶/۶ 2:20:33 PM

آب آشامیدنی، مواد مغذی را به درون بدن می‌برد و روند هضم را مشخص می‌کند، دمای درونی بدن را تنظیم می‌نماید، مواد سمی را می‌زداید، و پشتیبان تندرستی بدن جانوران است. بنابراین کیفیت آب آشامیدنی نقش بسزایی در پرورش طیور دارد.

اهمیت پاکیزگی آب نوشیدنی مرغ ها

اهمیت پاکیزگی آب نوشیدنی مرغ ها ۱۳۹۸/۴/۲۲ 11:22:36 AM

در خطوط آبرسانی، یا در آب جاری، که هیچ یا بسیار اندک، از مواد ضدعفونی‌کننده وجود ندارد، بایوفیلم تشکیل می‌شود، حتی اگر آب نوشیدنی پاکیزه باشد.

کیفیت، کمیت، آلودگی شیمیایی، آلودگی بیماری‌زاها

آب آشامیدنی گله مرغداری

آب آشامیدنی گله مرغداری ۱۳۹۸/۳/۲۰ 9:55:51 AM

بدون آب زندگی نخواهد بود، اما آنچه که ما معمولاً از نظر دور می‌داریم، این است که آبی که کیفیت آن ضعیف باشد تأثیر منفی روی عملکرد گله می‌گذارد، به ویژه در گرمای هوا، و هنگامی که مرغ‌ها در خطر استرس گرمایی نیز قرار دارند.

پاکیزگی، و تأمین آب سالم، کلید سودآوری گله

 پاکیزگی، و تأمین آب سالم، کلید سودآوری گله ۱۳۹۸/۲/۱۷ 9:56:38 AM

هر مرغداری، چه کوچک و چه بزرگ، برای رسیدن به سودآوری و ادامه آن، می‌یابد بتواند مرغ‌های سالم پرورش دهد، و پرورش مرغ‌های سالم نیازمند رعایت پاکیزگی در همه بخش‌های مرغداری به عنوان بخشی از برنامه بایوسکیوریتی مرغداری است.

مدیریت آب در مرغداری ها

مدیریت آب در مرغداری ها ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 12:06:16 PM

کمبود آب در بسیاری از نقاط جهان، فشار فزاینده‌ای روی صنایعی مانند مرغداری، که مصرف آب در آنها بالا است گذاشته است تا از آبی که در دسترس آنها قرار دارد با بیشترین صرفه‌جویی ممکن استفاده کنند.

آب مصرفی در پرورش جوجه های گوشتی

آب مصرفی در پرورش جوجه های گوشتی ۱۳۹۷/۲/۱۸ 11:29:05 AM

از جمله فاکتورهای بسیار مؤثر در موفقیت دوره پرورش شما «کیفیت آب» در اختیار پرنده است. آب به مقدار 2 برابر دان در جوجه‌های گوشتی مصرف می‌شود و به همین سبب حائز اهمیت می‌باشد.

آب و جیره غذایی مناسب طیور

آب و جیره غذایی مناسب طیور ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ 11:47:47 AM

مصرف آب سالم در مرغداری‌ها بسیار خائز اهمیت است، همچنین 60 تا 65 درصد هزینه‌های یک مرغداری را جیره غذایی تشکیل می‌دهد که ترکیب مواد آن نیز به مطالعات زیادی نیاز دارد.

از اهمیت کیفیت آب برای مرغ ها آگاه هستید؟

از اهمیت کیفیت آب برای مرغ ها آگاه هستید؟ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ 12:24:15 PM

آب، مهمترین ماده غذایی برای مرغ‌ها است. با این که ضرورت فراهم بودن آب کافی، و در دسترس بودن آسان آن برای مرغ‌ها به خوبی دانسته شده است، اما به تأثیر کیفیت آب در عملکرد مرغ‌ها، در بسیاری از مرغداری‌ها اهمیت به سزایی داده نمی‌شود.

کیفیت آب آشامیدنی طیور

کیفیت آب آشامیدنی طیور ۱۳۹۵/۶/۲۵ 1:38:12 PM

پرورش‌دهندگان طیور باید نگران کیفیت آب باشند، آب با کیفیت پائین می‌تواند باعث اختلال درهضم و متعاقب آن تاثیر منفی برعملکرد پرنده بگذارد زمانی که کیفیت آب آشامیدنی پائین باشد می‌تواند باعث کاهش اثر واکسن و داروهای استفاده شده در داخل سیستم آبرسانی شود.

عناوین اصلی