ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پارک، خانه شما نیست! سگ ها را ببندید

پارک، خانه شما نیست! سگ ها را ببندید ۱۳۹۷/۱۱/۴ 11:46:23 AM

دو سگ گارد و شکاری آموزش دیده در لواسان به دخترکی حمله کردند. دخترک از ناحیه دست و پا آسیب جدی دیده است. و این نشان می‌دهد که ما اگر با سگ خود به فضای عمومی می‌رویم، حق نداریم، حیوان را آزاد کنیم.

کدام نژاد سگ بیشتر از بقیه گاز می گیرد؟

کدام نژاد سگ بیشتر از بقیه گاز می گیرد؟ ۱۳۹۷/۱/۳۰ 10:35:02 AM

شاید این یافته برای بسیاری باعث تعجب باشد؛ با این که گفته می‌شود سگ بهترین دوست انسان است، اما در عین‌حال می‌تواند بدترین دشمن "پستچی‌ها" قلمداد شوند.

عناوین اصلی