• سگ ویپت موبلند (Longhaired Whippet)

  سگ ویپت مو بلند

  سگ نژاد ویپت مو بلند (Longhaired Whippet) سگی شکاری با اندازه متوسط است که متعلق به گروه سگ‌های (Sighthounds) می‌باشد که با کمک چشمان تیزبینشان شکار می‌کنند.

 • سگ سیلکن ویندهاند (Silken Windhound)

  سگ سیلکن ویندهاند

  سگ سیلکن ویندهاند (Silken Windhound) نژادی بسیار دوست‌داشتنی، بازیگوش و بسیار مشتاق به خوشحال کردن صاحبش است. اندازه‌ای متوسط و پوششی بلند، ابریشمی و زیبایی دارد که به‌راحتی می‌توان به آن رسیدگی کرد.

 • سگ نژاد وایمارینر (Weimaraner)

  سگ نژاد وایمارینر

  سگ نژاد وایمارینر (Weimaraner) دارای موهای کوتاه نرم و براق به رنگ خاکستری، جثه بزرگ، عضلانی و ورزش کار می‌باشد. باهوش و بی‌انضباط که می‌تواند گاهی اوقات سگی لجباز شود.

 • سگ نژاد ویشلا (Vizsla)

  سگ نژاد ویشلا

  سگ نژاد ویشلا (Vizsla) سگی شکاری با جثه متوسط است. طول بدن تنومند آن بیشتر از ارتفاعش می‌باشد. زیرک و بسیار آموزش‌پذیر در سطوح بالا. ویشلا نژادی است فهمیده، آرام و دوست‌داشتنی.

 • سگ نژاد سالوکی (Saluki)

  سگ نژاد سالوکی

  شکل ظاهری سگ نژاد سالوکی (Saluki) به طور طبیعی و از لحاظ اندازه و شکل موها بسته به مکان جغرافیایی آنها تفاوت می‌کند. سالوکی کاملاً از صاحب خود اطاعت می‌کند. نگهبان خوبی است و حالت تهاجمی ندارد.

 • سگ نژاد ردیژن ریج بک (Rhodesian Ridgeback)

  سگ نژاد رودیژن ریج‌بک

  سگ نژاد رودیژن ریج‌بک (Rhodesian Ridgeback) یک سگ شکاری بزرگ جثه، عضلانی و خوش‌ترکیب است. ردیژن ریج‌بک در شکار بسیار درنده اما در خانه آرام، مطیع و سر به زیر است.

 • سگ نژاد نرویژین الکهاند (Norwegian Elkhound)

  سگ نژاد نرویجین الکهاند

  سگ الکهاند نروژی (Norwegian Elkhound) سگی است دلیر با جثه‌ای متوسط، از سگ‌های گونه اشپیتز. سگی است قوی هیکل به شکل چهار گوش که دارای استقامت زیادی می‌باشد و می‌تواند چندین روز تمام وقت به شکار بپردازد.

 • سگ آیریش واتر اسپانیل (Irish Water Spaniel)

  سگ آیریش واتر اسپانیل

  سگ آیریش واتر اسپانیل (Irish Water Spaniel) بزرگترین سگ از نوع اسپانیل‌ها می‌باشد. شناگر بسیار قابلی است و حس بویایی قوی دارد.

 • سگ انگلیش اسپرینگر اسپانیل (English Springer Spaniel)

  سگ انگلیش اسپرینگر اسپانیل

  سگ انگلیش اسپرینگر اسپانیل (English Springer Spaniel) سگی است خوش‌بنیه‏، با جثه‌ای متوسط و گوش‌های بلند و آویزان. اسپرینگر دارای دو نوع مزرعه‌ای (شکاری) و خانگی است.

 • سگ انگلیش ستر (English Setter)

  سگ انگلیش ستر

  سگ انگلیش ستر (English Setter) سگی است شکاری آموزش یافته با تفنگ، باهوش و صبور که از لحاظ قدرت بدنی، استقامت، خوش اندامی و رفتار ایده‌آل می‌باشد.

 • سگ انگلیش پوینتر (English Pointer)

  سگ انگلیش پوینتر

  سگ پوینتر انگلیسی (English Pointer) اولین نژادی است که به منظور شکار از آن استفاده شد. پوینتزهای امروزی برای شکار با تفنگ کاملا تخصص یافته هستند. خلق و خو و زیرکی آنرا به یک حیوان معاشرتی و اجتماعی تبدیل کرده است.

 • سگ انگلیش فاکس هاند (English Foxhound)

  سگ انگلیش فاکس‌هاند

  سگ انگلیش فاکس‌هاند (English Foxhound) یک سگ خوش اندام و زیبای شکاری است. از زندگی گروهی با سایر سگ‌ها لذت می‌برد و با سایر حیوانات خانگی کنار می‌آید.

 • سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel)

  انگلیش کوکر اسپانیل

  سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel) سگی است باهوش با اندازه‌ای متوسط و گوش‌های بلند و آویزان. سگی سرسخت، پر انرژی، شیرین و بامحبت است. نوع شکاری آن برای نگهداری در آپارتمان مناسب نمی‌باشد.

 • سگ نژاد ویپت (Whippet)

  سگ نژاد ویپت

  سگ ویپت شبیه به یک گریهاند کوچک است. جثه خوش اندام، باوقار و باریک دارد. دارای پوشش کوتاه و چرمی مانند است. ویپت نژادی باهوش، سرزنده، با محبت، شیرین و مطیع است. در داخل خانه آرام می‌باشد.

 • سگ دالمیشن (Dalmatian)

  سگ دالمیشن

  بدن سگ دالمیشن (Dalmatian) به طرز ویژه‌ای خالدار است. باوقار، قوی، عضلانی، فعال و از لحاظ رفتاری بدون خجالت و هوشیار است. تحمل بدنی او زیاد است و دارای سرعت قابل توجهی می‌باشد.

عناوین اصلی