• سفکینوم

  سفکت (ceffect)

  داروی سفکت

  سفکوئینوم یک سفالوسپورین نسل چهارم است که دارای خواص دارویی و آنتی‌بیوتیکی می‌باشد و در درمان ماستیت کولیفرم(coliform mastitis) و سایر عفونت ها استفاده می‌شود. این دارو تنها مصرف دامپزشکی دارد.

 • محلول تزریقی Intertrim

  سولفامتوکسازول + تری متوپریم (اینترتریم)

  سولفامتوکسازول + تری متوپریم ، اینترتریم

  هر میلی‌لیتر از داروی اینترتريم حاوی 200 میلی‌گرم سولفامتوکسازول و 40 میلی‌گرم تری‌متوپریم می‌باشد.

 • سوسپانسیون تزریقی PENSTREP- 400

  پروکائین پنی سیلین G+ دی هیدرواسترپتومایسین سولفات (پن استرپ ۴۰۰)

  پن استرپ ۴۰۰

  هر میلی‌لیتر پن استرپ 400 حاوی 200.000 IU پروکائین پنی‌سیلین G و 200 mg دی‌هیدرواسترپتومایسین سولفات می‌باشد.

 • محلول استریل تزریقی Tulaxin

  تولاترومایسین (تولاکسین)

  تولاترومایسین ، تولاکسین

  تولاترومایسین (تولاکسین) آنتی‌بیوتیک است ترکیبی نیمه سنتتیک و مشتق شده از اریترومایسین و از خانواده ماكروليدها که اثرات ضد باکتریایی بسیار قوی و موثری در بافت هدف دارد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

 • آنتی بیوتیک Cefactan

  سفکوئینوم (سفاکتان)

  سفالوسپورین ، سفاکتان

  هر ویال از داروی سفاکتان حاوی ۱/۳۵ گرم سفكوئينوم بوده که از گروه سفالوسپورین‌ها و نسل چهارم این گروه می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

 • مصرف فوزباک درمان گله های گوشتی

  مصرف فوزباک درمان گله های گوشتی

  نظر به درگیری گله‌های گوشتی با بیماری‌هایی مانند کلی باسیلوز، سالمونلوز، عفونت‌های باکتریایی کیسه‌های هوایی و...، فوزباک با بهترین انتخاب برای قاطع‌ترین درمان می‌باشد.

 • مصرف فوزباک در درگیری های باکتریایی گله های مرغ مادر

  مصرف فوزباک در درگیری های باکتریایی گله های مرغ مادر

  داشتن کوچک‌ترین اندازه و کمترین وزن مولکولی در مقایسه با تمام آنتی‌بیوتیک‌های شناخته شده این امکان را به فوزباک می‌دهد که بیشترین و سریع‌ترین انتشار و نفوذ را در تمام بافت‌های بدن داشته باشد.

 • مشخصات و ترکیبات فوزباک

  مشخصات و ترکیبات فوزباک

  فوزباک آنتی‌بیوتیکی است که پس از سال‌ها تحقیق توسط پرفسور آرنولد کلوزی در انستیتو پاستور فرانسه، دانشگاه مونت پولیر فرانسه و انستیتو تحقیقات دامپزشکی بلژیک کشف گردید.

 • آشنایی مختصری با آنتی بیوتیک ها (Antibiotic)

  آشنایی مختصری با آنتی بیوتیک ها

  آنتی‌بیوتیک (Antibiotic) با ممانعت از رشد، تکثیر و حیات موجودات زنده‌ای نظیر باکتری، ویروس، انگل، قارچ و سلول‌های سرطانی در درمان‌های دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • گروه آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycoside)

  گروه آمینوگلیکوزیدها

  گروه آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycoside) باکتریسید بوده و درخواص شیمیایی، ضدمیکروبی و سمی باهم اشتراکاتی دارند و بر روی بسیاری از باکتری‌های گرم منفی و مثبت مؤثر است و در درمان عفونت‌های روده‌ای، اندوکاردیت و سل کاربرد دارد.

 • گروه تتراسیکلین ها (Tetracycline)

  گروه تتراسیکلین ها

  گروه تتراسیکلین ها (Tetracycline) از دسته آنتی‌بیوتیک‌ها دارای اثر باکتریواستاتیکی گسترده‌ای هستند و از سنتز پروتئین در باکتری جلوگیری می‌نمایند. بعنوان انتخاب دوم و سوم آنتی‌بیوتیک، بکار برده می‌شود.

 • گروه ماکرولیدها (Macrolide)

  گروه ماکرولیدها

  گروه ماکرولیدها (Macrolide) بوسیله تداخل و مهار سنتز پروتئین‌های باکتری، سبب جلوگیری از رشد میکروب‌ها می‌شود که برهمین اساس جزء آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستاتیک قرار می‌گیرد.

 • گروه سفالوسپورین ها (Cephalosporin)

  گروه سفالوسپورین

  گروه سفالوسپورین ها (Cephalosporin) از قارچی بنام سفالوسپورینوم آکرومانیوم تهیه می‌شود که ازنظر شیمیایی و مکانیسم اثر، مشابه پنی‌سیلین‌ها در بیوسنتز غشاء سلول باکتری عمل می‌نماید.

 • پنی سیلین ها (Penicillin)

  پنی سیلین ها Penicillin

  پنی‌سیلین‌ها دارای حلقه بتالاکتام هستند که با مهار تشکیل دیواره سلولی در باکتری، سبب ازبین رفتن میکروارگانیسم‌ها می‌شوند. بطورکلی می‌توان پنی‌سیلین‌ها را به سه دسته تقسیم نمود.

 • آزمایش عصاره های مخمر به جای آنتی بیوتیک در مرغداری ها

  آزمایش عصاره های مخمر به جای آنتی بیوتیک در مرغداری ها

  گری هاف، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آمریکا در آرکانزاس و همکارانش به بررسی تاثیرات عصاره مخمر غذایی به‌جای آنتی‌بیوتیک در چند محل پرورش بوقلمون پرداختند.

عناوین اصلی