ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

چینه دان

دستگاه گوارش طیور

 دستگاه گوارش طیور ۱۳۹۵/۵/۶ 11:59:50 AM

دستگاه گوارش طیور شامل بخش‌های مختلفی است که هرکدام کارکرد خود را داشته و نقش مهمی را در گوارش غذا انجام می‌دهند.

عناوین اصلی