ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور

فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور ۱۳۹۹/۶/۲۹ 11:04:49 AM

به‌دلیل اینکه سلولز هضم نمی‌شود، فیبر نشان‌دهنده جزء غیرقابل هضم در جیره طیور است. یک همبستگی منفی قوی بین محتوای فیبر خام و قابلیت هضم پروتئین و چربی اندکی عملکرد طیور را بهبود می‌دهند.

فیبر غذایی در خوراک طیور

فیبر غذایی در خوراک طیور ۱۳۹۹/۶/۲۴ 10:29:52 PM

به‌طور عرفی، فیبر غذایی یک فاکتور ضدتغذیه و رقیق‌کننده در رژیم غذایی غيرنشخوارکنندگان درنظر گرفته شده است.

مصرف اسیدی‌فایرهای دستگاه گوارش جهت افزایش کیفیت پوسته تخم‌مرغ

مصرف اسیدی‌فایرهای دستگاه گوارش جهت افزایش کیفیت پوسته تخم‌مرغ ۱۳۹۹/۲/۲۵ 1:50:43 PM

صنعت طیور به دنبال جایگزینی مطلوب برای آنتی‌بیوتیک‌های ارتقاء‌دهنده رشد هستند. محصولات زیادی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این میان اسیدهای آلی به عنوان جایگزینی امیدوارکننده برای آنتی‌بیوتیک‌ها پیشنهاد شده‌اند.

آیا مرغ‌های شما دستگاه گوارش سالمی دارند؟

رسیدگی به تندرستی روده

رسیدگی به تندرستی روده ۱۳۹۹/۲/۱ 12:18:11 PM

هم در زمینه انسان، و هم جانوران، توجه روزافزونی به تندرستی و تمامیت دستگاه گوارش، و در رابطه آن با بهبود سلامت، و تقویت سطح ایمنی، نشان داده می‌شود.

Eubiosis جمعیت باکتری‌های سالم و متنوع دستگاه گوارش

Eubiosis جمعیت باکتری‌های سالم و متنوع دستگاه گوارش ۱۳۹۸/۱/۲۱ 11:51:23 AM

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

تقویت سلامتی مرغ‌ها با شناخت بیشتر جگر

تقویت سلامتی مرغ‌ها با شناخت بیشتر جگر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 3:14:45 PM

مقاله‌ای که ترجمه آن تقدیم می‌شود، به ساختمان، و وظایف جگر مرغ پرداخته است؛ اما در نخستین جمله تأکید می‌کند که این سلامت دستگاه گوارش مرغ است که مهم‌ترین عامل سودآوری گله به شمار می‌رود.

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ‌ها

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ‌ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 10:09:24 AM

در آزمایشی که برای بررسی تأثیر میکروفلور دستگاه گوارش مرغ‌ها انجام شد، باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم انیمالیس، باکتری‌های غالب دستگاه گوارش برای سرکوبی باکتری‌های بیماری‌زا بودند.

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ‌ها

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ‌ها ۱۳۹۷/۶/۱۱ 1:29:41 PM

در دستگاه گوارش همه جانوران میلیاردها باکتری، مخمر و پروتوزوآ (تک‌یاخته) زندگی می‌کنند که مجموعه آنها را «میکروفلور» یا «میکروبایوتا» می‌نامند.

عناوین اصلی