ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

Eubiosis جمعیت باکتری‌های سالم و متنوع دستگاه گوارش

Eubiosis جمعیت باکتری‌های سالم و متنوع دستگاه گوارش ۱۳۹۸/۱/۲۱ 11:51:23 AM

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

تقویت سلامتی مرغ‌ها با شناخت بیشتر جگر

تقویت سلامتی مرغ‌ها با شناخت بیشتر جگر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 3:14:45 PM

مقاله‌ای که ترجمه آن تقدیم می‌شود، به ساختمان، و وظایف جگر مرغ پرداخته است؛ اما در نخستین جمله تأکید می‌کند که این سلامت دستگاه گوارش مرغ است که مهم‌ترین عامل سودآوری گله به شمار می‌رود.

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ‌ها

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ‌ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 10:09:24 AM

در آزمایشی که برای بررسی تأثیر میکروفلور دستگاه گوارش مرغ‌ها انجام شد، باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم انیمالیس، باکتری‌های غالب دستگاه گوارش برای سرکوبی باکتری‌های بیماری‌زا بودند.

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ‌ها

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ‌ها ۱۳۹۷/۶/۱۱ 1:29:41 PM

در دستگاه گوارش همه جانوران میلیاردها باکتری، مخمر و پروتوزوآ (تک‌یاخته) زندگی می‌کنند که مجموعه آنها را «میکروفلور» یا «میکروبایوتا» می‌نامند.

با سلامت دستگاه گوارش طیور همراه شوید...

اسرار تندرستی گله طیوری

اسرار تندرستی گله طیوری ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ 10:24:07 AM

افزایش نگرانی جامعه بین‌المللی از ایجاد باکتری‌های مقاوم به مواد ضدمیکروبی، مرغداران را در سرتاسر جهان واداشته است که دنبال راه‌های تازه‌ای برای حفظ سطح تولید کنونی، و سالم نگه داشتن مرغ‌ها بگردند.

سلامت دستگاه گوارش طیور، جهانی در درون

سلامت دستگاه گوارش طیور، جهانی در درون ۱۳۹۵/۱۰/۶ 1:29:09 PM

هنگامی که سلامت دستگاه گوارش طیور به خطر می‌افتد، هضم و جذب مواد مغذی تحت تاثیر قرار می‌گیرند که پیامد منفی آن، به ضریب تبدیل مواد خوراک آسیب می‌رساند و به زیان مالی مرغداری و آسیب‌پذیری بیشتر مرغها در برابر بیماری‌ها می‌انجامد.

حفظ سلامت دستگاه گوارش در طيور

حفظ سلامت دستگاه گوارش در طيور ۱۳۹۵/۵/۲۸ 11:27:02 AM

در پرورش طيور صنعتی، تغذيه و سلامت دستگاه گوارش رابطه نزديكی با هم دارند. از طرف ديگر فرمول جيره و مديريت خوراك‌دهی با تأثير بر هضم و جذب، در عملكرد نهايی نيز اثر می‌گذارد.

دستگاه گوارش طیور

 دستگاه گوارش طیور ۱۳۹۵/۵/۶ 11:59:50 AM

دستگاه گوارش طیور شامل بخش‌های مختلفی است که هرکدام کارکرد خود را داشته و نقش مهمی را در گوارش غذا انجام می‌دهند.

چهار روش برای افزایش بهره‌وری طیور

چهار روش برای افزایش بهره‌وری طیور ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ 10:40:09 PM

برای اطمینان از بهره‌وری خوب و بدون نقص طیور، فراهم کردن محیطی عاری از پاتوژن به همراه دستگاه گوارش قوی و سالم از نکات کلیدی حفظ سلامت طیور است.

عناوین اصلی