ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بوتولیسم

بوتولیسم در پرندگان

بوتولیسم در پرندگان ۱۳۹۴/۳/۳۱ 11:27:53 AM

بوتولیسم بیماری فلج کننده‌ای است که با بلع سم ناشی از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی