پلیس آمریکا حیوان آزاری را در طبقه جرایم مهم قرار داد

پلیس فدرال آمریکا، اف.بی.آی، با بازبینی در طبقه‌بندی جرایم مرتبط با حیوان‌ آزاری، اعلام کرده از این پس این دسته از جرایم را در طبقه الف و هم‌طراز جرایمی چون آتش‌زدن عمدی و بزهکاری رسیدگی خواهد کرد.

تحلیل‌گران این بازبینی را یک "پیروزی" بزرگ برای فعالان حقوق حیوانات ارزیابی کرده‌اند.

پیش‌تر حیوان آزاری در طبقه "سایر جرایم" قرار داشت.

اما اکنون اف.بی.آی اعلام کرده هرگونه حیوان آزاری و کشتن حیوانات را در ردیف جرایم طبقه الف قرار داده و به آن رسیدگی خواهد کرد.

بنا بر اعلام اف.بی.آی از این پس بی‌توجهی و غفلت، شکنجه و آزار آگاهانه، آزار و اذیت منظم حیوانات مانند ترتیب دادن 'جنگ' میان آنها چون جنگ خروس‌ها یا نزاع سگ‌ها، و همچنین سوء استفاده جنسی از حیوانات مصادیق جدید جرم حیوان آزاری خواهد بود.

با وجود این، فعالان حقوق حیوانات معتقدند قوانین حمایت از حیوانات باید فراتر از آزارهای آشکار حیوانات برود و به مواردی چون قرار دادن حیوانات در باغ وحش‌ها، استفاده از حیوانات در سیرک‌ها، پرورش حیوانات برای استفاده از پوست یا پشم آنها و یا استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها هم گسترش یابد.