گوسفند افشاری،نژاد خالص گوسفند ایرانی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ میانگین وزن آن در قوچ بالغ 65/88 کیلوگرم و در میش بالغ 52/70 کیلوگرم می باشد.

پراکنش : گوسفند افشاری در وسعتی قریب به 20000 کیلومتر مربع در بین استان زنجان و قسمتی از استانهای آذربایجان‌غربی و آذربایجان شرقی و کردستان پراکنده است.

جمعیت : بالغ بر یک میلیون رأس می باشد.

رنگ : رنگ غالب در گوسفندان بالغ قهوه‌ای متمایل به قرمز یکدست، بدون لکه با دامنه تغییرات از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره متمایل به سیاه و به ندرت به رنگ سفید مشاهده می شود. رنگ بدن بره ها در بدو تولد قهوه ای متمایل به سیاه بوده و به تدریج با افزایش ‌سن رنگ بدن روشن تر می گردد.

خصوصیات ظاهری گوسفند افشاری:گوشها معمولا به صورت افتاده و بزرگ بوده، لیکن گوسفند افشاری نیم گوش و بدون گوش نیز دیده می شود. قوچ و میش هر دو فاقد شاخ می باشند. روی بینی در قوچها اکثرأ انحنا وجود دارد و در میشها صاف یا دارای انحنای کمی است‌. گردن در میش ها دراز بوده و در قوچها قوی و ضخیم می باشد. دنبه در گوسفند افشاری دو لپی بوده و به صورت سفره ای و پهن می باشد. گوسفند افشاری جزو گوسفندان سنگین ‌دنبه کشور محسوب می گردد. دنبه در این حیوان معمولا دارای شیب خاصی است که از ناحیه کمر حیوان شروع‌ می‌شود و حالت افتادگی را به دنبه می دهد.

دنبالچه دارای پشم، بدون ذخیره چربی بوده و برجستگی دنبالچه از نمای جانبی چندان قابل مشاهده نیست‌. دنبالچه ممکن است گاهی درازتر از دنبه باشد. گوسفند افشاری جزو گوسفندان بلند قد محسوب می گردد و بیومتریهای انجام شده نشان می دهد که ارتفاع کمر دراین حیوان قدری بلندتر از ارتفاع جدوگاه می باشد و دست و پا از ظرافت خاصی برخوردار است که حیوان را قادر به ‌راه پیمایی در کوهستان و مناطق سنگلاخی می نماید. سطح پشت، گردن، دنبه و دنبالچه در این حیوان غالبأ پوشیده از پشم بوده، لیکن زیر گردن، زیر شکم، دست و پاو صورت فاقد پشم است و از موهای زبری که رنگ آنها تیره تر از رنگ پشم حیوان است پوشیده شده است‌. از نظر کمیت و کیفیت پشم در مقایسه با سایر گوسفندان بومی استان، متفاوت و از نظر ظرافت الیاف با گوسفندان مغانی، قزل و بختیاری مشابه بوده و دارای پشم ضخیمی می باشد که در صنعت قالی بافی استان زنجان از آن استفاده می کنند.

گوسفند افشاری

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره نر 4.35 کیلوگرم

میانگین وزن تولد بره ماده 4 کیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره نر 29.5 کیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره ماده 26.5 کیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره نر 41.24 کیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره ماده 38.7 کیلوگرم

میانگین وزن در قوچ بالغ 65/88 کیلوگرم و در میش بالغ 52/70 کیلوگرم می باشد.

میانگین وزن پشم سالانه تولیدی در بره نر 641 گرم

میانگین وزن پشم بره سالانه تولیدی در ماده 478 گرم

خصوصیات ژنتیکی گوسفند افشاری

1- چند قلو زایی

2- سرعت رشد بالای این نژاد بطوریکه جزء اولین گروه گوسفندان گوشتی کشور و هم ردیف گوسفند بختیاری، گوسفند ماکویی و گوسفند مغانی قرار گرفته است.

3- تولید شیر خوب و پرچرب این گوسفند که باعث شده است جزء گوسفندان دو منظوره گوشتی شیری قرار بگیرد.

4- سازگاری و عادت پذیری آن با شرایط آب و هوایی مناطق سردسیر.

5- قدرت راه پیمایی و کوه پیمایی خوب این نژاد بطوریکه قادر است فاصله 100 کیلو متری بین ییلاق و قشلاق رابه راحتی طی نماید.

6- بالا بودن نسبی دو قلو زایی این نژاد نسبت به سایر نژادهای گوسفند استان زنجان و کشور.

7- مقاومت گوسفند افشاری در مقابل امراض انگلی داخلی و خارجی.

8- بالا بودن ضریب تبدیل و داشتن بازده اقتصادی مطلوب.