واکسیناسیون در سقط آنزئوتیک

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ برای پیشگیری از سقط آنزئوتیک در گوسفندان دونوع واکسن یکی زنده تخفیف حدت یافته و دیگری واکسن کشته وجود دارد. واکسن زنده در حیوانات غیرآبستن و واکسن کشته در آبستن‌ها استفاده می‌شوند. اگر واکسن کشته در گله‌ای که بیماری اتفاق افتاده استفاده شود از تعداد سقط ها می‌کاهد بنابراین توصیه می‌شود به هنگام شیوع بیماری در گله مورد استفاده قرار گیرد. میش‌های سالم (نه ناقل) که قرار است جایگزین شوند باید 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از قوچ‌اندازی واکسینه شوند.

بیشتر بدانیم:

سقط آنزئوتیک (enzootic abortion) در میش‌ها

استراتژی واکسیناسیون

استراتژی واکسیناسیون

واکسن به اندازه کافی به میش‌های غیرآلوده ایمنیت می‌دهد.

اگر میشی به هنگام واکسیناسون آلوده باشد (Latent) واکسیناسیون تغییری در روند بیماری ایجاد نمی‌کند و ممکن است در شکم بعدی سقط نماید. واکسیناسیون در گله باید صورت گیرد چراکه حیوانات آلوده از سالم‌ها قابل تفکیک نمی‌باشند. واکسیناسیون بعد از 4 سال تکرار شود.

واکسیناسیون در سقط آنزئوتیک

اگر میش برای اول بار واکسینه می‌شود 60 روز پیش از جفت‌‌گیری یک دوز و بوستر آن 30 روز بعد تکرار می‌شود، سپس سالی یکبار کمی قبل از جفت‌گیری یک تزریق حیوان دریافت می‌کند.

واکسن‌های مورد استفاده برعیله سقط جنین کلامیدوفیلا

واکسن نوع دوز و نحوه مدیریت نگهداری دوره‌ی حفاظت منع مصرف احتیاط ها
Enzovax (Invert) زنده 2 میلی لیتر با
تزریق عضلانی یا
زیرجلدی.
این واکسن می‌تواند
برای میش‌های
جایگزین در 5
ماهگی و یا در دوره
 4 ماهه پیش از
 جفت‌گیری استفاده
 شود.
2 تا 8
درجه سانتی‌گراد.
باید حداکثر
در مدت دو
ساعت پس
از رقیق کردن
مصرف شود.
حداقل سه
فصل
برای میش‌های آبستن یا دام‌هایی که
سه ماه به جفتگیری آنها مانده و
دام‌هایی که آنتی‌بیوتیک (مخصوصاً
تتراسیکلین) مصرف می‌کنند.
ممکن است همزمان با توکسوواکس
تجویز شود، اما باید در محل دیگری
استفاده گردد.
دوره پرهیز از مصرف گوشت:
7 روز
خانوم باردار نباید با واکسن
تماسی داشته باشد، همچنین
بانوانی که در سن فرزندآوری
هستند و افرادی که سیستم
ایمنی ضعیفی دارند.
Cevac Chlamydophila (Ceva) زنده مانند Enzovax مانند Enzovax بیان نشده برای مصرف در دام‌های باردار یا
کمتر از 4 هفته پیش از جفتگیری
مناسب نیست.
همچنین در حیواناتی که آنتی‌بیوتیک
 (مخصوصاً تتراسیکلین) مصرف
می‌کنند.
واکسن‌های زنده دیگر با فاصله 4
هفته از این واکسن استفاده شوند.
دوره پرهیز از مصرف گوشت:
7 روز
مانند Enzovax، استفاده از نقاب
هنگام رقیق‌سازی واکسن توصیه
می‌شود. پوشیدن دستکش نیز
ضروری می‌باشد.
Mydiavac (Novartis) کشته 1 میلی‌لیتر تزریق
عضلانی.
یک ماه پیش از
 جفتگیری یا از 4
هفته پس از جدا
کردن قوچ.
2 تا 8
درجه سانتی‌گراد
حداقل 771
روز پس از
تزریق اولیه
این واکسن می‌تواند همزمان با
 توکسوواکس، در محل دیگری،
برای دام‌هایی که باردار نیستند،
مصرف شود.
متورم شدن محل تزریق عادی است.
دوره پرهیز از مصرف گوشت: صفر
محلول این واکسن پایه روغنی
دارد، بنابراین اگر توسط پزشک
تزریقنگردد  احتمال بروز
نکروز ایسکمیک وجود دارد.