آنسفالیت ناشی از شپش

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نظر می‌رسد که ایموها نسبت به آنسفالیت ناشی از شپش حساس می‌باشد. گونه‌های Chandlerella quiscali , Bdylisascaris موجب بروز علائم عصبی در ایموها می‌شوند. Chandlerella از ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا گزارش شده است. Baylisascaris در ایالت‌های تگزاس، ارگان، وداکوتای شمالی و کانادا گزارش شده است. حیوان توکا (grackl) که بیشتر در جنوب زندگی می‌کند ناقل Chandlerella باشد در حالی‌که ناقل Badylisascaris راکون است بنابراین این بیماری گسترده‌تر می‌باشد. کنترل توکاها و راکون‌ها منجر به پیشگیری از آلودگی مناطق تغذیه شترمرغ‌ها توسط این ناقلین می‌شود.

در مناطقی که خطر آلودگی به Chandlerella زیاد می‌باشد به جوجه شترمرغ‌ها آیورمکتین به عنوان داروی پیشگیری‌کننده و تا سن ۶ تا ۸ ماهگی به طور ماهیانه داده می‌شود. هنگامی‌که علائم بالینی در پرنده بروز کرد، درمان ناموفق خواهد بود. علائم بالینی شامل تلو تلو خوردن، حمله ناگهانی، زمین‌گیری و مرگ می‌باشد. عارضه کجی گردن یا خمیدگی گردن و پشت نیز در عفونت‌های Chandlerella دیده می شوند.