طبقه بندی و نژادهای گاو شیری و پرواری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ طبقه‌بندی جانورشناسی گاو:

موقعیت گاوهای اهلی امروزی در رده‌بندی جانورشناسی
  دسته‌بندی فارسی دسته بندی لاتین
1 سلسله: جانوران Animalia Kingdom:
2 شاخه: مهره داران Chordata Phylum:
3 رده: پستانداران Mammalia Class:
4 زیر رده: پستانداران سم‌دار Ungulata
 
Sub-class:
5 راسته: زوج سمان Artiodactyla Order:
6 زیر راسته: نشخوارکنندگان حقیقی Ruminantia Suborder:
  شامل سه خانواده: گوزن‌ها و حیوانات مشابه،
زرافه‌ها و بزهای کوهی، آهو، گاو، بز، گوسفند
Including:Three Families:Cervidae
,Giraffidae-Bovidae
7 خانواده: بوویده Bovidae Family:
8 زیرخانواده: کاپرینا Caprinae SubFamily:
9 جنس: گاو و گاو میش Bos Genus:
10 گونه: گاو اهلی اروپا
گاو کوهان‌دار هندوستان
 
گاومیش:
گاومیش اهلی تبت
گاومیش وحشی آمریکا
گاومیش اهلی هندوستان
Bos taurus
Bos indicus
 
 
Bos grunnines
Bos bison
Bos bubalus
Species:

شناسایی نژادهای گاو

نژاهای گاو موجود در جهان را بر اساس اهداف اقتصادی تولیدی به دو دسته گاوهای شیری و گاوهای گوشتی تقسیم‌بندی می‌کنند. هدف اصلی از نگهداری و پرورش گاوهای شیری، تولید شیر و گاوهای نژاد گوشتی تولید گوشت می‌باشد.

به عبارت دیگر گاوهای نژاد شیری دارای شایستگی‌های ممتاز تولید شیر بوده و برای صفات تولیدی شیر اصلاح نژاد شده‌اند. ضمن اینکه گوساله‌های نر بعضی از این نژادها نیز شایستگی مناسبی برای پروار کردن و تولید گوشت دارند.