راهنمای سریع سقط جنین گوسفندی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ راهنمای سریع برای انتخاب نمونه به‌منظور تشخیص در موقعیت‌های عمومی

سقط جنین در گوسفند

نمونه‌های ارائه شده جنین کامل و جفت، نمونه‌های انتخابی هستند

جدول شماره 10 - بافت‌های جنینی لازم جهت نمونه‌برداری

1/2 عضو- تثبیت شده در فرمالین مغز
Ml 5-3 اختیاری- به نوشته‌های مربوط به سرم‌شناسی مراجعه کنید-
سرم مربوط به گوسفند ماده
سرم میش
تثبیت شده در فرمالین قطعه 1/2 cm قلب
یک کلیه کامل - تازه – سرد کلیه
1/8 – ¼ از عضو (تازه – سرد) ریه
3 کوتیلودون - سرد – تازه جفت
1/2 از عضو- سرد – تازه طحال
سرنگ یا لوله 1-3 ml محتویات معده
شفاف – بدون آلودگی – تازه - سرد مایع سینه‌ای
تثبیت شده با فرمالین - سرد شده-تازه قطعه ½ cm تیموس
اختیاری، از گوسفند ماده‌ای که به تازگی دچار سقط شده استفاده شود سوآب‌های واژینال
 

روش‌های نمونه گیری

1- بافت‌ها را منجمد نکنید.

2- در هر زمانی که امکان دارد جفت را ارسال کنید.

3- سرم‌های گوسفند ماده را ارسال کنید ½ از نمونه یخ زده باقی بماند.