پیشگیری و درمان نئوسپورا کانینوم

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ به‌دلیل اینکه نئوسپورا کانینوم از راه عمودی حتی تا چندین نسل در گاو‌ها منتقل می‌شود، یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از عفونت، آزمایش و حذف گاو‌های سرم مثبت در گله می‌باشد.

حذف گاو‌های آلوده و جایگزینی آنها با گاو‌های غیر آلوده، بستگی کامل به توانایی آزمایش‌های سرم‌شناسی دارد.

کنترل سگ‌ها به‌منظور عدم دستیابی آنها به بافت‌های آلوده گاو، به ویژه پرده‌های جنینی توصیه می‌شود. بررسی‌ها ارتباط همه‌گیری‌های سقط جنین در گاو‌ها با حضور سگ در دامداری را نشان داده‌اند، همچنین به اثبات رسیده است که انتقال عمودی به تنهایی برای ماندگاری عفونت در جمعیت کافی نیست.

بنابراین باید از نزدیک شدن سگ‌ها به گاو‌ها و دسترسی به بافت‌های گاوی به‌ویژه جنین، جفت و بافت‌های سقط شده جلوگیری کرد و درضمن روش‌های کنترل برای جلو گیری از افزایش تعداد سگ‌های ولگرد نیز، به‌کار گرفته شود.

باید تمام تلاش‌ها جهت جلوگیری از آلوده شدن آب و غذای دام‌ها به مدفوع سگ صورت گیرد. جفت‌ها، جنین‌های سقط شده و گوساله‌های تلف شده باید از محل زندگی دام‌ها خارج شوند به طوری‌که گاوها و سایر میزبان‌های واسط نتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند.

کشتار دام‌هایی که به‌طور مادرزادی آلوده هستند می‌تواند باعث کاهش سقط در گله شود. گوساله‌هایی که به‌طور مادرزادی مبتلا هستند ازطریق آزمون‌های سرم‌شناسی قبل از مصرف آغوز می‌توانند شناسایی و کشتار شوند.

چنانچه نمونه‌گیری از خون گوساله‌ها قبل از مصرف آغوز مقدور نباشد، آزمایش سرم‌شناسی در سن 6 ماهگی می‌تواند گوساله‌های آلوده را شناسایی کند.

واکسن تاکی زوییت کشته شده جهت گاو‌های آبستن وجود دارد، اما واکسیناسیون ممکن است با سیاست‌های حذف و کشتار تداخل ایجاد کند.

درمان نئوسپورا کانینوم

هنوز دارویی برای جلوگیری از انتقال انگل از مادر به جنین شناخته نشده است. علاوه براین درمان دارویی به‌علت غیر قابل مصرف شدن شیر، باقی ماندن دارو در گوشت و مشکلات قطع دارو خیلی توصیه نمی‌شود.

جمع‌آوری نمونه

نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه شامل جنین کامل و جفت یا نمونه‌های مغز، قلب، کبد، مایعات بدن یا نمونه‌های خون می‌باشد. نمونه مغز جهت بررسی‌های بافت شناسی و ایمونوهیستولوژیکی باید در فرمالین 10% ثابت شود.