کنترل و درمان کلامیدوفیلا آبورتوس

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واکسن‌های مختلفی جهت پیشگیری از کلامیدوفیلا آبورتوس در دنیا وجود دارد که در حال حاضر در ایران در دسترس نمی‌باشد. پروتکل‌های درمانی مختلف بر اساس شرایط و وضعیت گله پیشنهاد می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد:

1- برای تزریق به هرکدام از دام‌ها می‌توان از اکسی‌تتراسیکلین طولانی اثر با میزان 20 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت داخل عضلانی و هر 14-10 روز تا پایان آبستنی استفاده کرد.

2- در گله‌های بزرگ که تزریق مشکل است می‌توان از تتراسیکلین خوراکی با میزان 500-400 میلی‌گرم به‌ازاء هر راس در هر روز برای مدت 2 هفته استفاده کرد.

3- در شرایطی که توان انجام پروتکل‌های درمانی فوق وجود ندارد و یا به هر دلیل نمی‌توان تزریق‌های متوالی انجام داد، روش دیگری توصیه شده که بدین صورت می‌باشد:

یک بار تزریق اکسی‌تتراسیکلین طولانی اثر در 8-6 هفته قبل از زایمان و یک تزریق 3 هفته بعد از زایمان.

4- در گله‌هایی که به‌‍صورت مزمن آلوده به کلامیدیا می‌باشند می‌توان از تجویز خوراکی تتراسیکلین با میزان 500-250 میلی‌گرم به‌ازاء هر راس در هر روز در زمان 60 روز قبل از شروع زایمان‌ها استفاده کرد.

این پروتکل تا حد زیادی به کاهش سقط‌ها در گله کمک می‌کند.

5- جداسازی دام‌های سقط کرده از سایر جمعیت گله.