تشخیص آزماشگاهی دلایل سقط جنین

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در این قسمت مقاله می‌پردازیم به توضیح خلاصه‌ای درباره آنچه که باید در آزمایشگاه‌های تشخیصی جهت شناسایی بهتر دلایل سقط جنین، رعایت نمود. همچنین چه آزمایشاتی برای تشخیص چه بیماری‌های نیاز است.

تشخیص غیرمستقیم

تشخیص سرم‌شناسی، هم برای تأیید نتایج حاصل از تشخیص مستقیم و هم به‌عنوان یک روش مستقل جهت تشخیص علت سقط، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های سرم‌شناسی، پادتن‌هایی را شناسایی می‌کنند که در پاسخ به عامل اصلی مسبب سقط، ترشح شده‌اند.

قاعده کلی آزمایش

تشخیص سرم‌شناسی سقط‌های عفونی، یک تشخیص مقایسه‌ای در سطح گله است. برای مثال در نواحی مدیترانه‌ای، آزمایش‌های همزمان برای تشخیص بروسلوز، سالمونلوز، کلامیدیوز و تب کیو انجام می‌گیرد.

سایر روش‌ها فقط درصورتی که آزمون‌های اولیه منفی شده باشند و یا برای تشخیص منبع عفونت انجام می‌شود.

روش انتخابی مورد استفاده بستگی به نوع عامل عفونی، امکان انجام آزمایش موردنظر در آزمایشگاه و قوانین منطقه‌ای درمورد حمل ارگانیسم‌های واگیردار دارد.

روش‌های قدیمی همچون آگلوتیناسیون سرم، ثبوت عامل مکمل یا ایمونوفلوئورسنت توسط OIE توصیه شده است که به‌طور معمول در تشخیص سرمی سقط‌ها، نتایج رضایت‌بخشی می‌دهند.

انتظاری که از یک آزمون می‌رود این است که نتایج را به صورت کمی در اختیار قرار دهد. در مناطقی که عفونت‌های متعدد رخ می‌دهد، تنها روش مؤثر جهت تشخیص تفریقی بین دام واکسینه، عفونت نهفته و عفونتی که باعث سقط شده است، روش سرم‌شناسی می‌باشد.

وقوع متناوب سقط و کاهش تولید در دام آلوده، باعث افزایش کلی در میزان تولید پادتن‌های سرم می‌شود و به این وسیله باعث ایجاد پاسخ یادآور می‌گردد.

باید با مقایسه نتایج آزمون‌هایی که با استفاده از آنتی‌ژن‌های مختلف به‌دست آمده است، تفسیر نهایی را انجام داد.

تفسیر نتایج و محدودیت‌ها

برای تفسیر نتایج سرم‌شناسی، جزئیات مربوط به آزمایش‌های انجام شده و نتایجی که به‌صورت عیار یا عوامل رقت سرم آزمایش شده بدست آمده است، باید در گزارش موجود باشد. (جدول 1) با توجه به ضوابط به تصویب رسیده، نتایج تحلیل‌ها می‌تواند در دو سطح تفسیر شوند:

1- برای تشخیص سرمی سقط عفونی، چنانچه نمونه‌ها کمتر از 8 هفته بعد از سقط تهیه شوند:

ارگانیسمی که حداکثر میزان ترشح آنتی‌بادی علیه آن، از حد آستانه در آزمایش بیشتر باشد،
به احتمال زیاد عامل سقط در دام‌ها است.

2- با تفسیر نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های سرو اپیدمیولوژیک، می‌توان به حضور عفونت در گله پی برد:

زمانی که سطح پایدار آنتی‌بادی بیشتر از حد آستانه باشد، می‌توان گفت گله دارای
عفونت نهفته بوده و یا اینکه اخیراً واکسینه شده است. هنگامی‌که نتیجه تمامی سرم‌های
آزمایش شده زیر حد آستانه باشد، می‌توان گفت در این گله هیچ تماسی بین دام و عامل
عفونی وجود نداشته است.

به عنوان مثال در جدول 1 ممکن است علت سقط‌ها در گله سالمونلا بوده و گله مبتلا به شکل پنهان عفونت با کلامیدیا و تب کیو باشد. همچنین می‌توان گفت که گله هیچ‌گونه آلودگی با بروسلا و توکسوپلاسما نداشته است.

(عدم وجود عفونت در گله را فقط در صورتی می‌توان تأیید کرد که هر دو آزمایش در تمامی دام‌ها انجام گیرد)

جدول شماره 1- مثالی از گزارش تشخیص سرمی سقط‌های عفونی

توکسوپلاسموز
(3)
سالمونلوز
(2)
تب کیو
(1)
کلامیدیوز
(1)
بروسلوز
(1)
سرم
0 1/160 0 1/10 0 1
0 1/1280 0 1/20 0 2
0 1/5120 1/5 1/10 0 3
0 0 0 0 0 4
0 1/10240 1/10 0 0 5
0 1/640 1/10 1/20 0 6
0 1/1280 0 1/10 0 7
  1/2560 0 0 0 8
  1/2560 1/20 0 0 9
  1/640 0 1/40 0 10
1: آزمایش ثبوت عامل مکمل        2: آزمایش سروآگلوتیناسیون        3: الایزا

جدول شماره 2 - خلاصه مقایسه‌ای روش‌های تشخیصی سقط‌های عفونی

تشخیص غیرمستقیم تشخیص مستقیم سقط‌های عفونی
آزمون سرم‌شناسی کشت آزمایش مستقیم
+ + + بروسلوز
+ + - سالمونلوز
(+)a + - لیستریوز
(+)a + + کمپیلوباکتریوز
+ (+)c + کلامیدیوز
+ (+)c + تب کیو
(+)a   + لپتوسپروز
(-)b + - سایر عوامل باکتریایی
+ - (+)b توکسوپلاسموز
(+)d (+)c - بیماری‌های ویروسی
:(a) آزمون تائیدی متعاقب تشخیص اولیه منبع عفونت
:(b) روش‌های ایمونوآنزیماتیک یا ایمونوهیستولوژیک
:(c) روش‌های حساسیت کشت سلولی یا ایمونوآنزیماتیک

اگر اندازه سر تا دم جنین 10 سانتی‌متر یا کمتر باشد بهتر است آن را به‌صورت دست نخورده، همراه با جفت ارسال کنید.

تعیین سن جنین بر اساس اندازه سر تا دم (crown-rump length)

X= اندازه سر تا دم جنین                  y= سن جنین

(21+x) 2.5 = y: سن جنین در گاو

(17+x) 2.1 = y: سن جنین در گوسفند 

اگر اندازه سر تا دم جنین بزرگتر از 10 سانتی‌متر بود، با توجه به توضیحات این نوشته عمل کنید.

برای نمونه‌برداری چاقوی تیز برای برش‌های اصلی و دو سوزن موردنیاز است (G1 ½ in.) باید تا جایی که می‌توانید نمونه‌های مناسب را جمع‌آوری کنید. نمونه سرم مادری (لوله لخته) و نمونه خون کامل (لوله حاوی EDTA) را باید از همه دام‌های مبتلا و درصورت امکان از دام‌های سالم نیز اخذ شود.

توجه داشته باشید که نمونه‌های بافتی باید تازه باشند و نباید آن‌ها را در محیط کشت به آزمایشگاه ارسال کرد، با این کار می‌توانیم ارگانیسم‌های بیشتری را کشت دهیم. در این حالت، چون نمونه‌ها در محیط کشت انتقالی نیستند، باید آنها را به سرعت سرد کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن همراه با بسته یخ به آزمایشگاه (مراکز تشخیصی بهداشت دام) ارسال نمود.

جدول شماره 3 - نمونه‌های لازم جهت جمع‌آوری و آزمایش‌های مربوط به آن‌ها

نمونه‌ها آزمایش‌های انجام شده
بافت‌های تازه
جفت، ریه کشت هوازی
محتویات شیردان آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی لپتوسپیرا
آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی کمپیلوباکتر جنین
ریه، کلیه، فوق کلیه و جفت آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی ترکیبی برای BVD
آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی ترکیبی برای IBR
آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی کلامیدیا
(شتر و نشخوارکننده کوچک)
آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی توکسوپلاسما
(شتر و نشخوارکننده کوچک)
آزمایش فلئورسنت آنتی‌بادی  EHV-1 شتر
اگر در اخذ سابقه مشخص شد که در گله مشکلی
وجود دارد، از آزمایش فلوئورسنت آنتی‌بادی
به‌جای جداسازی ویروس استفاده می‌شود.
پوست آزمایش آنزیم مبدل آنژیوتانسین برای شناسای BVD
خون قلب آزمون خنثی‌سازی سرم برای شناسایی BVD
آزمایش فلوئورسنت آنتی بادی غیرمستقیم Neospora
بافت‌های ثابت شده
جفت، کبد، ریه، مغز، فوق کلیه،
قلب، تیموس، روده، باریک، کلیه
و پوست جنین
هیستوپاتولوژی
مغز ایمونوپراکسیداز برای نئوسپورا
(اگر در آزمایش‌های هیستوپاتولوژی،
نئوسپورا شناسایی شد)
سرم مادری لپتوسپیرا (5 سروتیپ)
بروسلوز - تست سریع رزبنگال
آزمون خنثی سازی سرم برای شناسایی BVD
آزمایش الایزا برای شناسایی IBR
آزمایش فلوئورسنت آنتی‌بادی
غیرمستقیم برای شناسایی نئوسپورا
آزمایش MAT برای توکسوپلاسما گوندیی
نمونه خون مادری حاوی EDTA سلنیم